Czym jest diagnoza szkolna?

 

 
Diagnoza Szkolna - przewodnik

 

.

.

Poznaj tajniki diagnozy szkolnej, obejrzyj filmy szkoleniowe przygotowane we współpracy z prof. dr hab. Hanną Komorowską.

 

 

.

Polscy nauczyciele dzielą sie doświadczeniami i wskazówkami, jak wykorzystywać dostępne narzędzia do realizacji wyznacznych celów edukacyjnych.

 

 

Diagnoza szkolna

DIAGNOZA SZKOLNA przygotowana przez wydawnictwo Pearson to innowacyjny system oceniania wiedzy i postępów ucznia na wszystkich szczeblach edukacji szkolnej. Proponujemy Państwu kompleksowy pakiet diagnostyczny dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz  ponadgimnazjalnych.  

 

Diagnoza Szkolna Pearsona to odpowiedź na obowiązek indywidualizacji nauczania, jaki nowa podstawa programowa nakłada na każdego nauczyciela. „Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.”

źródło: Nowa podstawa programowa

"Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego (...) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki."

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie nadzoru pedagogicznego

 

 

Testy

Nauczyciel otrzymuje do dyspozycji pakiet testów monitorujących realizację nowej podstawy programowej oraz stopnia przygotowania do egzaminów końcowych z języka angielskiego. W pakiecie dostępne są:

  • testy w wersji A i B,
  • testy Dobry Start na początek I, II, III i IV etapu edukacyjnego,
  • testy Po klasie,
    • w gimnazjum zgodne z realizowaną podstawą programową - III.0 lub III.1,
    • w szkołach ponadgimnazjalnych zgodne z realizowaną podstawą programową - IV.1 P lub IV.1 R,
  • próbne egzaminy końcowe: Testy Kompetencji Trzecioklasisty, Testy Kompetencji Szóstoklasisty, Testy Kompetencji Egzaminacyjnych dla Gimnazjalistów i Maturzystów 2015.

Raporty

Nauczyciel wprowadza odpowiedzi z testów do komputera, a następnie dzięki raportom generowanym przez system on-line może porównać wyniki ucznia z wynikami klasy oraz populacji.
Dostępne raporty zawierają:

  • stosowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wykresy staninowe, kwartylowe i centylowe,
  • informacje, które treści nauczania z podstawy programowej zostały opanowane, a które nie.

Przejrzysta prezentacja wyników uzyskanych przez ucznia to nie tylko doskonałe narzędzie diagnostyczne, ale również nieoceniona pomoc w komunikacji z rodzicami. To także cenna wskazówka pomagająca lepiej zaplanować przygotowania do egzaminu końcowego, który jest formalnym potwierdzeniem opanowania materiału określonego w nowej podstawie programowej.

Karty pracy

Karty pracy to materiał naprawczy obejmujący obszary (np. słuchanie, pisanie, gramatyka), w których uczeń poradził sobie gorzej. Platforma dobiera materiał idealnie dostosowany do potrzeb każdego ucznia w oparciu o uzyskane przez niego wyniki. Dzięki kartom pracy uczniowie mają możliwość jeszcze raz przećwiczyć struktury i wyrażenia, które sprawiają im problemy. W ramach systemu dla szkół podstawowych dostępne są również karty pracy dla uczniów z dysleksją.


Jeśli jesteś zainteresowany,

 
 
   

Kontakt

Masz dodatkowe pytania dotyczące Mądrej cyfryzacji
lub rozwiązań cyfrowych Pearson?


Skontaktuj się z naszym konsultantem
w Twoim regionie
 

lub skorzystaj z formularza obok.

* Pola wymagane